கவிதை

December 31, 2017

கவிதை

நிலாப் பெண்

நித்தம் உன்னை நினைக்கையில்
நித்திலம் தான் கசப்பதேனோ
நினைவில் வைத்துக் கொள் நிலாப் பெண்ணே
நினைவிருக்கும் வரை நினைத்திருப்பேநேன்று

கண்மணியே

கண்மணியே உன்னை
கண்ணார நேசிக்கின்றேன்
கண்டிப்பாக உன்னை
கல்லியாணம் செய்து கொள்வதற்காக

     By:Rajani

 

 

 

 

 

 

Advertisements

பரம்பரை

November 12, 2017

பரம்பரை